Můžou mi zakázat kamna na chatě či chalupě?

Možná jste se už setkali s informací, že Vám může obec zakázat kamna na chatě. Abychom rozptýlili informační šum a zodpověděli Vaše časté dotazy při nákupu, přinášíme náš poučený pohled na věc. Myslíme si, že není čeho se obávat.

I když Internetový deník.cz zveřejnil dne 15.1. článek s dramatickým názvem „Stát zvažuje zakázat chatařům čmoudící kamna“, situace není zdaleka taková, jak ze článku vyplynulo. Samotné Ministerstvo se v tiskové zprávě obratem od obsahu článku distancovalo, a je na místě seznámit Vás se skutečným stavem ohledně možnosti zákazu lokálních topidel podle platné legislativy.

Ano, obce mohou ve vybraných lokalitách zakázat provoz lokálních topidel na pevná paliva již dnes, ale

1) MŽP nepočítá s tím, že by mělo jít o celoplošné opatření

2) dle našeho výkladu se ani nyní ani od roku 2022 nemá zákaz vztahovat na krbová kamna na dřevo

Podle zákona 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší bude od 1. září 2022 zakázán provoz teplovodních kotlů na pevná paliva tříd 1 a 2 o celkovém jmenovitém příkonu do 300 kW. Povinná výměna se netýká zdrojů, které jsou navrženy pro přímé vytápění místa instalace. Tím jsou míněny všechny typy lokálních topidel – krby, kamna, sporáky, vařiče, krbová kamna – a to i v případě, že mají teplovodní vložku a jsou napojeny na ústřední topení.

A teď se pojďme podívat, proč vznikla zpráva, že Vám může obec zakázat kamna na chatě už nyní. Tuto možnost přináší ustanovení §17 odst. 5 zákona. Píše se v něm následující:

„Ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky. Obec může vyhláškou zakázat na vymezeném území obce spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích podle věty první, s výjimkou spalovacích stacionárních zdrojů uvedených v § 17 odst. 1 písm. g) splňujících pro tato paliva požadavky stanovené v příloze č. 11 k tomuto zákonu.“

Zákon tím sice umožňuje již nyní obcím omezit provoz kotlů tříd 1 a 2 a také lokálních topidel ještě před podzimem roku 2022, kdy začne platit zákaz jejich provozu plošně po celé republice, ale důležité jsou dle našeho názoru VYBRANÉ DRUHY PEVNÝCH PALIV mezi nimiž dřevo nefiguruje.

Dle našeho názoru se tedy současná situace ani budoucí situace v topné sezóně 2022 / 2023 nedotýká kamen na dřevo. Ani těch starých a už vůbec nových krbových kamen splňující nejpřísnější emsiní limity.