Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)
pro nákup v internetovém obchodě krbykunc.cz


Úvodní ustanovení

Vážení zákazníci, seznamte se, prosím, s těmito VOP, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a platí pro nákup v internetovém obchodě www.krbykunc.cz. Provozovatelem internetového obchodu www.krbykunc.cz je společnost Krbykunc s.r.o. se sídlem K Vydralinám 114/5, Ostrava-Polanka 725 25, Česká republika, IČ: 04191111 dále jen „Prodávající“. Zákazníkem internetového obchodu www.krbykunc.cz je kupující, dále jen „Kupující“. Platná právní úprava rozlišuje Kupujícího, který je zároveň i spotřebitelem a Kupujícího, který spotřebitelem není. Spotřebitelem je dle § 419 NOZ každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebitelem není osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštních předpisů. Právní vztahy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanským zákoníkem, v platném znění, dále jen „NOZ“. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Je-li Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky www.krbykunc.cz a kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Kupující má možnost před odesláním objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v objednávce, má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce, především má možnost měnit množství a druh zboží a zadané kontaktní údaje. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Přijetí objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail v objednávce, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny - cena není garantovaná u produktů, které nejsou skladem) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a těmito VOP, a že s nimi plně souhlasí. Na tyto VOP je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající může zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě předchozí dohody s Kupujícím, a to v případech:

- že se zboží již nevyrábí nebo nedodává
- že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží

V těchto případech bude Kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Všechny ceny jsou smluvní. V elektronickém obchodu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.


Objednávat zboží je možno následujícími způsoby:

- prostřednictvím elektronického obchodu www.krbykunc.cz
- emailem na adrese obchod@krbykunc.cz
- telefonicky na tel. číslech 725 942 931 nebo 774 006 006
- osobně při návštěvě showroomu krbykunc.cz na adrese K Vydralinám 114/5, Ostrava-Polanka 725 25

Náklady ze strany Prodávajícího vůči Kupujícímu v souvislosti s užitím komunikačního prostředků na dálku nevznikají žádné. Náklady na straně Kupujícího vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí Kupující sám.

Pokud je ke zboží poskytován Prodávajícím dárek zdarma, dochází ohledně tohoto dárku mezi Kupujícím a Prodávajícím k uzavření darovací smlouvy. Darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se uzavírá s rozvazovací podmínkou, kterou je využití zákonného práva Kupujícího jako spotřebitele podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy na zboží, k němuž je poskytován dárek. V takovém případě darovací smlouva pozbývá účinnost a zaniká spolu s kupní smlouvou a Kupující je povinen společně s vraceným zbožím vrátit s ním poskytnutý dárek. Pokud tak Kupující neučiní, dochází u něj k bezdůvodnému obohacení.
 

Odeslání a způsoby platby za zboží

Veškeré zboží bude odesláno Kupujícímu v souladu s informací uvedenou v popisu objednávaného zboží, a to s následujícími termíny expedice zboží:
 

1) Platba dobírkou

-   v případě uvedení informace „SKLADEM“ bude zboží expedováno ze strany Prodávajícího do 24 hodin (nejdéle do 48 hodin) od přijetí objednávky (týká se pracovních dní) a zboží bude Kupujícímu doručeno do 48 hodin od objednání (nejdéle do 72 hodin) od přijetí objednávky (týká se pracovních dní). Ve výjimečných případech, kdy bude doba doručení delší než je uvedeno výše, bude Kupující kontaktován telefonicky nebo prostřednictvím emailu a informován o přesném termínu dodání zboží.

2) Platba předem na bankovní účet Prodávajícího

-   v případě uvedení informace „SKLADEM“ bude zboží expedováno ze strany Prodávajícího do 24 hodin (nejdéle do 48 hodin) ode dne připsání platby za objednané zboží na bankovní účet Prodávajícího (týká se pracovních dní) a zboží bude Kupujícímu doručeno do 48 hodin ode dne připsání platby za objednané zboží na bankovní účet Prodávajícího (nejdéle do 72 hodin) ode dne připsání platby na bankovní účet Prodávajícího (týká se pracovních dní). Ve výjimečných případech, kdy bude doba doručení delší než je uvedeno výše, bude Kupující kontaktován telefonicky nebo prostřednictvím emailu a informován o přesném termínu dodání zboží.

-   v případě uvedení informace NA OBJEDNÁVKU bude Kupující kontaktován telefonicky nebo emailem a bude mu sdělen přesný termín dodání objednaného zboží, který bude rovněž vázán na jeho předešlou platbu a připsání dlužné částky za objednané zboží na bankovní účet Prodávajícího.

- číslo bankovního účtu 2000819488/2010 variabilní symbol je číslo objednávky
 

6) Zálohová platba 50% s doplatkem 50%

V případě sortimentů "Krbová kamna"  si Prodávající vyhrazuje právo požadovat zaplacení zálohové platby ve výši 50% . Doplatek ve výši 50% (dle výše zálohové platby) hradí Kupující při převzetí zboží nebo před odesláním zboží, a to jedním ze způsobů uvedených v bodech 1 a 2. V případě objednání krbových kamen, u nichž si Kupující vybírá barevný odstín keramiky nebo korpusu kamen a která nejsou označena informací "SKLADEM", nemá Kupující-spotřebitel právo v souladu s § 1837 písm. d) NOZ odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží o dodávce zboží. Důvodem je, že v případě výběru barevného odstínu keramiky nebo korpusu kamen ze strany Kupujícího jsou krbová kamna upravena podle přání spotřebitele.

-   v případě uvedení informace „SKLADEM“ bude zboží expedováno ze strany Prodávajícího do 24 hodin (nejdéle do 48 hodin) od přijetí objednávky (týká se pracovních dní) a zboží bude Kupujícímu doručeno do 48 hodin od objednání (nejdéle do 72 hodin) od přijetí objednávky (týká se pracovních dní). Ve výjimečných případech, kdy bude doba doručení delší než je uvedeno výše, bude Kupující kontaktován telefonicky nebo prostřednictvím emailu a informován o přesném termínu dodání zboží.

-   v případě uvedení informace NA OBJEDNÁVKU bude Kupující kontaktován telefonicky nebo emailem a bude mu sdělen přesný termín dodání objednaného zboží.

Pokud nebude z provozních důvodů možné expediční lhůtu u položek označených informací „SKLADEM“ dodržet, bude Kupující o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, a tím vzniká Kupujícímu i nárok na odstoupení od Kupní smlouvy. V případě takového odstoupení od Kupní smlouvy a v případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

V případě, že u položky není uvedena informace "SKLADEM", „NA OBJEDNÁVKU“ , doporučuje Prodávající Kupujícímu ověřit skutečnou dostupnost položky na telefonním čísle 774 006 006 nebo zasláním emailu na info@krbykunc.cz.

Zboží bude Kupujícímu doručeno na adresu uvedenou v objednávce, popř. na adresu uvedenou v komentáři k objednávce.

Cena za přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na Kupujícím vybraném druhu přepravce. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.


Ceny dopravného

Náklady na dopravu zboží (včetně případných nákladů na výběr dobírky) označeného u zboží  „Doprava zdarma“ a obsahujícím v názvu zboží dovětek „+ doprava zdarma“ Kupujícímu jsou plně hrazeny Prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o výběru přepravce, v rámci kterého má Kupující nárok na dopravné zdarma. Prodávající tedy není povinen poskytnout dopravné zdarma u všech jím nabízených přepravců.


Ceny dopravného pro ostatní zboží (neoznačeného jako zboží s „Dopravou zdarma“)

 

 

Zásilkovna výdejní místo:

0 -5,9 kg

 

 

89 Kč s DPH

 

 

[max. str. 70 a Σ 120 cm]

6-10 kg

139 Kč s DPH

 [max. str. 120 a Σ 150 cm]

 

Doprava Slovensko na adresu

0 - 4,9 kg

 

189 Kč s DPH

5- 9,9 kg

349 Kč s DPH 

10 - 19 Kg

499 Kč s DPH

19,1

1500 Kč s DPH

 

Zásilkovna výdejní místo Slovensko

0-4,9 kg

129 Kč s DPH [max. str. 70 a Σ 120 cm]
5-10 kg 169 Kč s DPH [max. str. 120 a Σ 150 cm]

 

Express Ostrava a okolí  - vlastní rozvoz Krby Kunc

199 Kč s DPH

 


PŘÍSLUŠENSTVÍ při objednání zásilky nad 30 kg 
 

Doprava krbová kamna, krbové vložky, kachlová kamna

 aktuálně zdarma 

Doprava kamnářský materiál - paletová přeprava

1090 Kč s DPH

 


Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o nabídnutém způsobu a ceně dopravy s ohledem na charakter objednaného výrobku.

Veškerý kamnářský materiál nelze posílat jinak, než paletovou přepravou.

Nelze tedy zasílat formou balíku!!!!

Způsoby platby za zboží

Prodávající akceptuje následující způsoby platby za zboží:

- platba předem bankovním převodem
- platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – Kupující hradí navíc tzv. dobírku – ceny dobírky pro jednotlivé přepravce viz odstavec „Ceny dopravného“)
- platba v hotovosti při osobním převzetí zboží

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem Prodávajícího. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího převzetím zboží Kupujícím v případě osobního převzetí od Prodávajícího. V případě, že předá Prodávající dopravci zboží pro přepravu ke Kupujícímu, přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží předáním zboží tomuto dopravci pro přepravu do místa určení v souladu s § 2123 NOZ.

Informační povinnost poplatníka

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 


Převzetí zboží

Kupujícímu je doporučeno, aby v okamžiku dodání zásilky překontroloval spolu s přepravcem její stav (počet balíků, neporušenost lepicí pásky a neporušenost balení) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na info@krbykunc.cz nebo telefonicky na 774 006 006, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento zaslat bez zbytečného odkladu na výše uvedený e-mail, nebo poštou Prodávajícímu.


Právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy

Kupující- spotřebitel  má právo v souladu s § 1829 odst. 1 písm. a) NOZ odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod). Rozhodne-li se Kupující - spotřebitel využít tohoto práva, kontaktuje Prodávajícího nejlépe písemně na níže uvedené adrese a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno Prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Kupující-spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od odstoupení od smlouvy musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal (zboží by měl tedy Kupující-spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující-spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na Kupujícím-spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu-spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může Prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty včetně faktury s uvedením čísla účtu, na který má být vrácena platba za zboží. V případě, že Kupující využije práva na odstoupení od smlouvy, je povinen nést náklady spojené s navrácením zboží a to v souladu s §1820 odst. 1) písm g). Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Peníze za vrácené zboží budou Kupujícímu-spotřebiteli vráceny do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, včetně nákladů na dodání, které od něho Prodávající přijal.

Pokud se Kupující-spotřebitel rozhodne pro odstoupení od smlouvy zašle zboží včetně výše uvedené dokumentace a v uvedených lhůtách na adresu:

Krbykunc s.r.o
K Vydralinám 114/5
Ostrava-Polanka, 725 25


V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží NELZE zboží zaslat na výše uvedenou adresu na dobírku!

Kupující-spotřebitel nemá právo v souladu s § 1837 písm. d) NOZ odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.


Jakost při převzetí zboží

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Připouští-li to povaha věci, má Kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

Nemá-li věc vlastnosti výše uvedené, řídí se dále kupující a prodávající postupem dle §2169 NOZ.Reklamace zboží a záruční podmínky

Nejrychlejší způsob vyřízení reklamace je dosažen reklamováním zboží přímo v autorizovaném servisu výrobce zboží, jehož kontaktní údaje jsou přiloženy u zakoupeného zboží nebo jsou uvedeny na internetových stránkách daného výrobce. V případě požadavku ze strany Kupujícího Prodávající sdělí Kupujícímu, kde je nejbližší autorizovaný servis, kde lze zboží reklamovat.

Zboží lze také reklamovat zasláním na adresu:

Krbykunc s.r.o.
K Vydralinám 114/5                                                                                                                   Ostrava-Polanka 725 25

Společně s reklamovaným zbožím je nutné doložit doklad prokazující koupi zboží (fakturu) a je doporučené přiložit popis závady a kontaktní údaje Kupujícího.

V případě reklamování zboží ze strany Kupujícího-spotřebitele bude reklamace vyřízena dle zákona ve 30-denní lhůtě.

Záruční podmínky na zboží se řídí platnými a účinnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Krby Kunc, s.r.o. se sídlem K Vydralinám 114/5, Ostrava-Polanka 725 25, Česká republika, IČ: 04191111, (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: K Vydralinám 114/5, Ostrava-Polanka 725 25

email: info@krbykunc.cz 

telefon: 774 006 006

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Pověřené osoby zpracovávají údaje o chování na eshopu, zejména zobrazované produkty, kategorie, údaje na které klikáte a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, poskytovatelé cloudových a hostingových služeb, a dallší dodavatelé technologií, podpory a souvisejících služeb pro naše vnitřní procesy;
 • zajišťující marketingové služby.
 • advokáti, daňoví poradci, auditoři, vymáhací agentury
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Někteří příjemci osobních údajů (emailových služeb, cloudových služeb) mohou mít technickou, či majetkovou infrastrukturu ve třetích zemích.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na emailovou adresu info@krbykunc.cz Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Zejména zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména Ochrana počítačů heslem, ochrana antivirovým programem, šifrování eshopu pomocí technologie SSL s HTTPS certifikátem. Elektronické záloh dat nejsou ukládány na externích discích. Listinné zálohy jsou v uzamykatelných kancelářích.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.


Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.krbykunc.cz Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech. Objednávka Kupujícího a komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím je archivována.

Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu.

Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu www.krbykunc.cz nebo tam odkazovaných webových stránek, nebyly-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany Prodávajícího.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2018. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.