Novinka Efekt lupa
  • 1 z 3
 

Přírodní modelovací omítka

 
Dostupnost SKLADEM
1 554 Kč / ks
1 284,30 Kč bez DPH
   
Kód produktu 1932
Značka Austroflamm
Kategorie Vše pro stavbu
 

Přírodní modelovací omítka 20 kg

  • Přírodní omítka je bez cementová a ekologická pro moderní stavbu kamen.
  • Díky složení přírodních materiálů, jako je vápno a bílá hlína, může být zpracována v jedné vrstvě.
  • Doporučujeme zpevnění podkladu armovací mřížkou nebo jutou.
  • Lze ji použít také jako zdící maltu v kachlových kamnech (tyrolská stavební metoda).
  • Přírodní omítka je optimální podklad pro vápenné a silikátové barvy.

Vlastnosti:

Ekologické, ryze přírodní složení. Lze zpracovat v jedné vrstvě o tloušťce 1 - 20 mm.

Zpracování:

1.Do kbelíku dejte požadované množství
čisté vody, přidejte přírodní omítku a
rozmíchejte, dokud se nevytvoří plastická
hmota.
2.Po 3-5 minutách znovu promíchejte a
zpracujte do 30 - 50 minut.
3.Doporučuje se aplikovat přírodní omítku
na vlhký a teplý povrch. Nepoužívejte
přírodní omítku na silně zahřáté podklady.
4.Pro nanášení se používá ocelový kleťák.

5.Uhlaďte povrch filcem nebo houbou.

6.Pokud se přírodní omítka naruší (otisk
prstu), zahlaďte jemnou houbou.
Čerstvé povrchy chraňte před přímým
sluncem.
Před uvedením do provozu nebo nátěrem
nechte 7 dní schnout a vytvrdnout. Chraňte
před příliš rychlým vysušením, průvanem a
mrazem.
Nástroje po použití vyčistěte vodou.

Bezpečnostní předpisy: 

Před zpracováním je třeba si přečíst bezpečností listy.
Rizika nebezpečí:
H 315: způsobuje podráždění kůže
H 318: způsobuje vážné poškození očí
H 335: může způsobit podráždění dýchacích cest
Bezpečnostní pokyny:
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338: Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou, kontaktní čočky z očí vyndat.
P302+P352: Při styku s kůží omyjte velkým množství vody.
P501: Obsah / obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
P315: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P304+P340: Při vdechnutí vyveďte osobu na čerstvý vzduch a udržujte ji v pohodlí při dýchání.
Další nebezpeční:
žádná

Záruční podmínky:

Zaručujeme řádnou a testovanou kvalitu. Údaje týkající se zpracování vychází z praktických zkušeností, ale mohou být pouze
obecné povahy, protože nemáme žádný vliv na výkon práce, klimatické podmínky a použité stavební materiály. Výhrada
technických změn a barevných odchylek, v souvislosti s dalším vývojem. Před použitím výrobku doporučujeme použít aplikační
zkoušku

Zrnitost 0-1mm
Teplotní oblast použití <800 °C
Potřeba vody 20-24%
Teplota při zpracování <+5 C
Spotřeba ca.1,7 kg/ m²/mm
Doba zpracování ca.30-50 min
Barva přírodní bílá
Min.vrstva omítky 1 mm
Max.tloušťka vrstvy 20 mm
Trvanlivost 12 měsíců v suchu a chladnu

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: