Na prodejně Efekt lupa
 

Pěnový čistič krbových skel

 
Dostupnost SKLADEM
198 Kč / ks
163,64 Kč bez DPH
   
Kód produktu 21.06.080.0
Kategorie PŘÍŠLUŠENSTVÍ
Záruka 2 roky
 

Pěnový čistič krbových skel

Odstraňuje samočinné saze, mastnotu a zbytky spalin.

Vhodný pro krbová a jiná skla

Čištění trouby:

Zahřátí: troubu zahřejte na 50°C a poté ji vypněte. Počkejte 5-10 minut. Povrch rovnoměrně nastříkejte a přípravek nechte cca 60 minut působit. Poté otřete povrch vlhkým hadříkem nebo houbou. Pokud je to nutné, zopakujte tento úkon. U plynových pecí vypněte zapalovací plamen, v troubě horkovzdušné nestříkejte na ventilátor. Dodržujte pokyny pro čištění od výrobce zařízení.

 Čištění krbového skla:

před použitím protřepat. Chraňte podlahové krytiny a povrchy v blízkosti. Krb musí být zcela uhašen. Nastříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti 15 cm a nechte působit 30 minut. Poté odstraňte rozpuštěnou nečistotu, vlhkou savou látkou nebo houbou, je možné, že bude nutné tento postup opakovat. Dávejte pozor, abyste nepoužívali čistič na horké povrchy, lakované povrchy, plastové díly, hliník, měď, linoleum, větrací otvory, elektrické kontakty!

 
Extrémně hořlavý aerosol. Sprej je pod tlakem. Zahřívání může způsobit výbuch. Způsobuje vážné poškození kůže a poškození očí. Obsahuje: 2-aminoethanol, hydroxid sodný. Pokud dojde ke kontaktu vyhledejte lékařskou pomoc. Chraňte před dětmi. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, horkých povrchů, jiskry otevřeného ohně a jiných zdrojů a chraňte před rozlitím. Nestříkejte na otevřený plamen nebo jiné zdroje vznícení. Nepropichujte ani nespalujte ani po použití. Nevdechujte stříkanou kapalinu. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži pod vodou / sprchou. CHRAŇTE OČI PŘED KONTAMINACI: Při kontaktu s očima: Několik minut opatrně opláchněte vodou. Vyndejte si kontaktní čočky, pokud je nosíte. Pokračujte v oplachování. Okamžitě kontaktujte lékaře. Uchovávejte uzavřené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50°C / 122°F. Obsah / nádobu zlikvidujte autorizovaným servisem pro likvidaci odpadu. Složení: 5-15% alifatického uhlovodíku, méně než 5% neiontových povrchově aktivních látek, aniontových povrchově aktivních látek.

Obsah: 400ml

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: